Visie

BUREAU

Type

Thema

Planstudie Citerstraat

woningbouwproject tot VO-fase
Programma:
Voorlopig Ontwerp van ca. 26 eengezinswoningen en ca 27 appartementen voor ouderen in de sociale huur en vrije sector koop
Plaats:
Rijswijk
Opdrachtgever:
Vidomes

Voor een vrijgekomen kavel in de groene naoorlogse Muziekbuurt in Rijswijk is vanuit een samenwerkingsverband tussen gemeente, woningcorporatie en wijkbewoners  besloten dat meer woningdifferentiatie in de wijk gewenst is. Door eengezinswoningen te bouwen kunnen gezinnen uit de veel voorkomende portieketageflats en galerijflats binnen de wijk doorstromen naar een grondgebonden woning. Het appartementenblok met ouderenwoningen biedt de oudere bewoners uit de portieketageflats een kans om in de goedgewaardeerde wijk te blijven wonen, doordat de woningen levensloopbestendig zijn en een lift hebben.

 

De verkaveling is tot stand gekomen in overleg met de afdeling stedenbouw van de gemeente Rijswijk. Het kenmerkende stempel van een open bouwblok uit de wijk is herhaald. Kenmerkende aspecten van de na-oorlogse architectuur worden herhaald: het kleurgebruik in zachte tinten, terughoudende bescheidenheid en eenvoud in vormgeving en detaillering. Zie ook SPvE Citerstraat

Info
Planstudie Citerstraat